Papirnati obrazci za podpis ECI-UBI

UREDBA (EU) 2019/788 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (Besedilo velja za EGP)

(31) Uredba (EU) 2016/679 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v skladu s to uredbo. V zvezi s tem je zaradi pravne varnosti primerno pojasniti, da so predstavnik skupine organizatorjev ali po potrebi pravna oseba, ustanovljena za upravljanje pobude, in pristojni organi držav članic da se šteje za upravljavca podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri zbiranju izjav o podpori, e-poštnih naslovov in podatkov o sponzorjih pobud ter za namene preverjanja potrjevanje izjav o podpori ter določitev najdaljšega obdobja, v katerem je mogoče hraniti osebne podatke, zbrane za namene pobude. Kot upravljavci podatkov bi morali predstavnik skupine organizatorjev ali, kjer je primerno, pravna oseba, ustanovljena za upravljanje pobude, in pristojni organi držav članic sprejeti vse ustrezne ukrepe za izpolnitev naloženih obveznosti z Uredbo (EU) 2016/679, zlasti tiste, ki se nanašajo na zakonitost obdelave in varnost dejavnosti obdelave, zagotavljanje informacij in pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Jasno želimo poudariti, da bi moral vsak nacionalni koordinator in namestnik naše državljanske pobude povabiti aktiviste v svoji državi, da zbirajo podpise ne samo v spletu, ampak tudi v papirni obliki. Zbrane papirnate obrazce je treba nacionalnim koordinatorjem poslati s potrjeno pošto, le na naslov, ki ga bodo poslali svojim aktivistom.

Primer za AVSTRIJO: poštni naslov je: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Številka polja xx, ECI-UBI-koda države)

Podpisane papirnate obrazce je treba hraniti na varnem.

Za varnost na papirnatih obrazcih je aktivistom (v jeziku države) pomembna naslednja „Izjava o uporabi papirnatega obrazca“:

„RAVNANJE z zbiranjem podpisov v papirni obliki za EVROPSKO DRŽAVLJANSKO POBUDO„ ZAČNI brezpogojne osnovne dohodke (UTD) po vsej EU “(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Za papirnate obrazce v skladu z delom A ali delom B Priloge III k EKI:

  • Vsa polja morajo biti izpolnjena! Šele potem je glas veljaven
  • Pišite čitljivo in z velikimi črkami! Nečitljivi se ne štejejo.
    Prosimo, poudarite, da se lahko podpišete samo enkrat! Če se nekdo želi pozneje podpisati prek spleta ali se je že prijavil prek spleta, se ne sme podpisati na papirju.
  • Na obrazcu ni dovoljeno spreminjati ali brisati ničesar!

Zbiralci / tretje osebe ne smejo kopirati podpisanih papirnatih obrazcev ali uporabljati podatkov! (Odgovorni so za varnost podatkov)

Bi morali iti z izpolnjenimi obrazci?

Papirnate obrazce, ki so izpolnjeni z osebnimi podatki, je treba poslati nacionalnim koordinatorjem. Če tega ne storite, jih ni mogoče dodati skupnemu številu podpisov. Naslovi so vklopljeni to posebno stran.

Opomba:

Vsaj dva meseca po koncu časa zbiranja je treba vse zbrane podpise naložiti v papirni obliki in o tem obvestiti Komisijo. Konkretni postopek bo objavljen kasneje, potem ko bo to razjasnjeno s Komisijo in bodo opravljeni testi.

Prenesite papirnate obrazce

Nacionalni koordinatorji lahko papirnate obrazce prenesejo naprej stran. Je zaščiten z geslom. Če želite papirnate obrazce, se obrnite na svojega nacionalnega koordinatorja prek našega spletni obrazec

%d blogerji, kot je ta: