Evropska unija od 25. septembra 2020 zbira podpise za evropsko državljansko pobudo „Začni brezpogojne osnovne dohodke (UTD) po vsej EU“. Do 25. letath junija 2022 je treba zbrati podpise enega milijona državljanov Evropske unije, da jih lahko predložijo Evropski komisiji. Cilj je vzpostaviti uvedbo brezpogojnih osnovnih dohodkov po vsej EU, ki zagotavljajo materialni obstoj vsake osebe in možnost sodelovanja v družbi kot del njene gospodarske politike. Pobudo za uvedbo brezpogojnega osnovnega dohodka po vsej Evropski uniji lahko podpišete na https://eci-ubi.eu/.

To je uvodni članek k vrsti člankov o brezpogojnem osnovnem dohodku. Načrtujemo, da bomo temo brezpogojnega osnovnega dohodka (UTD) odražali z različnih vidikov, gledamo skozi prizmo Latvije. Začnimo z uvodnim člankom o tem, kaj je UTD, kakšni so nameni UTD, podajmo kratko zgodovino in vpliv na dogajanje danes.

 

Široko obravnavana tema na področju socialnih in človekovih pravic

Brezpogojni osnovni dohodek je v zadnjih letih postal ena najbolj razpravljanih socialnih in človekovih pravic. Filozofi, ekonomisti, zdravniki, predstavniki šolstva, varnosti, različnih obrti in umetnosti, aktivisti nevladnih organizacij, Združeni narodi, Svetovni ekonomski forum v Davosu in Svetovna banka delajo izračune. To idejo podpira tudi papež Frančišek, ki je o njej zapisal v svoji knjigi “Sanjajmo“. O UTD govorijo tako na gradovih kot v kočah. Šteje se, da je izvajanje UTD le vprašanje časa. Da ne bi izgubljali časa in naše konkurenčnosti, če bi morali konkurirati državi, kjer je UTD že uveden, je čas, da o tem spregovorimo tudi v Latviji.

 

Kaj je brezpogojni osnovni dohodek?

Brezpogojni osnovni dohodek opredeljujejo naslednji štirje kriteriji:

  • Univerzalno: UTD se izplača vsem, brez preizkusa premoženja.
  • Posameznik: Vsakdo - vsaka ženska, vsak moški in vsak otrok - ima pravico do UTD na individualni osnovi.
  • Brezpogojno: UTD kot človekova in zakonska pravica ni odvisna od predpogojev, bodisi od obveznosti zaposlitve, dokazovanja pripravljenosti za delo, vključenosti v skupnostne storitve itd.
  • Dovolj visoko: Znesek mora zagotavljati dostojen življenjski standard, ki ustreza družbenim in kulturnim standardom v zadevni državi.

 

Tako brezpogojni osnovni dohodek sestavljajo periodična gotovinska plačila, dodeljena vsem državljanom (prebivalcem) brez preverjanja premoženja, da se jim zagotovi življenjski standard nad pragom revščine do konca življenja.

UTD se izplača v gotovini, ne v naravi, tako da ga upravičenci lahko porabijo, kot se jim zdi primerno. UTD plačuje vsakomur in ne cilja na določeno skupino prebivalstva posebej, ne gospodinjstvu.

UTD ne vključuje nobenih delovnih zahtev, na voljo je tako zaposlenim kot tistim, ki niso zaposleni, imajo predstavnika v kreativnih panogah (receiv honorar), delajo kot prostovoljci itd.

UTD bi moral preprečevati materialno revščino in zagotavljati možnost sodelovanja v družbi, UTD mora biti vsaj nad ravnjo tveganja revščine po standardih EU, kar ustreza 60% tako imenovanega nacionalnega medianega neto ekvivalentnega dohodka.

Na primer, leta 2019 je bilo v Latviji tveganje revščine 21.6% ali 407 tisoč ljudi. Po podatkih centralnega statističnega urada je bil ekvivalenten razpoložljivi dohodek te populacije pod pragom tveganja revščine ali 441 evrov na mesec. Zajamčeni minimalni dohodek (GMI) v Latviji znaša 20% mediane dohodka.

V državah, kjer ima večina nizke dohodke in je zato srednji dohodek nizek, bi bilo treba za določitev višine osnovnega dohodka uporabiti alternativno merilo (npr. Košarico blaga in storitev), ki bi zagotovila dostojno življenje, materialno varnost in polno sodelovanje v družbi.

Pobudniki evropske državljanske pobude „Začni brezpogojni osnovni dohodek (UTD) po vsej EU“) pozivajo Komisijo EU, naj pripravi predlog za brezpogojne osnovne dohodke po vsej EU, ki zmanjšujejo regionalne razlike, da bi okrepili ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v EU (kohezijska politika - politika izenačevanja, zmanjševanja razlik, boljša zavezanost; sklop politik in ukrepov, ki jih izvaja Evropska unija za uravnoteženje stopnje razvitosti držav, s čimer dosežemo večjo enotnost in zavezanost kot celoto).

S tem bo dosežen cilj, določen v skupni izjavi Sveta Evropske unije, Evropskega parlamenta in Evropske komisije iz leta 2017, da bodo „EU in njene države članice podprle tudi učinkovite, trajnostne in pravične sisteme socialne zaščite za zagotavljanje osnovnega dohodka "Za boj proti neenakosti".

UTD je osrednji ukrep za doseganje ciljev človekovega dostojanstva, svobode in enakosti, vključenih v osrednje dokumente Evropske unije.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Število potrebnih podpisov

Člen 3 (1) (b) Uredbe (EU) 2019/788 o Evropski državljanski pobudi določa, da je eden od pogojev za veljavnost evropske državljanske pobude - v vsaj četrtini držav članic število podpisnikov je vsaj enako najmanjšemu številu iz Priloge I, ki ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaki državi članici, pomnoženo s skupnim številom poslancev Evropskega parlamenta v času registracijo pobude. V primeru Latvije gre za 5640 podpisov. Vendar bi morala Latvija po načelu sorazmernosti, da bi lahko dosegla milijon podpisov po vsej EU, zbrati 1 podpisov. Do danes je pobudo v Latviji podpisalo nekaj več kot 11,348 latvijskih državljanov od 3,295, kar je 5,640% minimalnega števila podpisov. Kljub premalo informacij o tej pobudi v medijih je naša država na tretjem mestu v Evropi pri zbiranju podpisov. Skupno je bilo v Evropski uniji zbranih približno 58.46 podpisov, kar je 138240% od 13.82 milijona.

 

Prvi srečneži

Da bi državljani EU preizkusili, kaj pomeni redno prejemanje UTD, so pobudniki skupaj s svojimi podporniki iz nevladne organizacije UBI4ALL 16. junija 2020 izvedli prvo tombolo EU o brezpogojni osnovni dohodki - 800 EUR na mesec, ki ga lahko prejmete vsak mesec eno leto (800 EUR za 12 mesecev je 9,600 EUR na leto). Državljani EU se lahko od 17. junija prijavijo za drugo tombolo UTD. Tisti, ki so se prijavili za prvo, so samodejno upravičeni do druge tombole UBI. Na voljo je vsem državljanom Evropske unije, ki so dopolnili 16 let. Tombola se financira izključno iz donacij državljanov prek množičnega financiranja. Za financiranje osnovnega dohodka enega državljana je treba zbrati 9,600 EUR. V času pisanja tega članka se je za drugo tombolo prijavilo 16,281 državljanov, do zdaj je bilo doniranih 688 evrov, a srečna dobitnica prve tombole je Lucy iz Francije. Spletno mesto, kjer se lahko prijavite za žrebanje UBI, je https://ubi4all.eu. Tudi vi ste lahko eden prvih srečnežev.

Roswitha Minardi (z leve), prva brezpogojna vodja loterije v EU, Helwig Fenner (UBI4ALL), pobudnica žrebanja, in Lucie Paulin iz Francije, srečna dobitnica žrebanja UBI.

V Latviji se malo ve in govori

Zakaj je brezpogojni osnovni dohodek tako resnična tema in zakaj se v Latviji o njem tako malo ve? Svetovne izkušnje so dovolj obsežne - izvedeni so bili številni poskusi, študije in analize podatkov, ki dokazujejo, da ima izplačilo osnovnega dohodka pozitivne ekonomske in socialne učinke. Zato se o tej temi trenutno pogosto govori v tujini.

Na žalost se Latvija izogiba pogovorom o vsem, kar opozarja na družbeni sistem. Prvi negativni argument je običajno nesporazum - kako lahko denar plačamo za nič? Toda UTD ni denar za nič; je dividenda za vsako naložbo od antičnih časov do danes. Vsi živimo v družbi, v kateri sodelujemo. Družba oblikuje državo, države pa zveze držav. Pošteno je, da dobimo majhen del svojega prispevka.

 

Upoštevati je treba, da je čas okupacije zelo negativno vplival na naš način razmišljanja, zato si pogosto ne upamo razmišljati širše ali nenavadno. Toliko bolj, če finančni minister takoj trdi, da je predrago. Postavlja se vprašanje; lahko prebivalstvo za državo postane predrago? To velja za UTD po vsej Evropski uniji, ne le v eni od držav članic. Države imajo koristi, ker se lahko stroški zagotavljanja različnih funkcij zmanjšajo, ker njihovi ljudje sodelujejo pri zagotavljanju teh funkcij (več o tem v enem od naslednjih člankov).

 

Svetovne izkušnje

Glede svetovnih izkušenj je treba reči, da so zelo obsežne.

obisk https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ če želite izvedeti več o vsakem preteklem, sedanjem ali načrtovanem poskusu osnovnega dohodka po vsem svetu. Na tem zemljevidu boste našli podrobne informacije o lokaciji eksperimentov, času, številu udeležencev, odgovornih organih eksperimenta, višini osnovnega dohodka itd. Pomembne informacije, vključno s povezavami do spletnih strani projekta.

Svetovni zemljevid eksperimentov z osnovnimi dohodki

Treba je opozoriti, da vsi poskusi z zajamčenim dohodkom niso plačali brezpogojnega osnovnega dohodka. Uporablja se najpogostejši univerzalni dohodek. Kakšna je razlika? Če brezpogojni osnovni dohodek vključuje vsa štiri zgoraj navedena merila (splošno, individualno, izplačuje se brezpogojno in je dovolj visok), potem eno od meril morda manjka za univerzalni osnovni dohodek. Primer je finski eksperiment, ki je izbral ljudi, ki so se prijavili kot brezposelni. Tako je bil uporabljen pogoj - brezposelni (univerzalna skupina ljudi).

 

Socialni program Bolsa Família v Braziliji cilja na družine v revščini ali skrajni revščini, ne na vsakega posameznika, zato je tudi ta vrsta osnovnega dohodka univerzalna. Vendar so bili poskusni poskusi v Namibiji in Indiji izvedeni po vseh merilih za brezpogojni osnovni dohodek; imenovan tudi eksperiment UTD v Nemčiji Moj glavni dogovor to se dogaja zdaj.

 

Pozitivni rezultati govorijo sami zase. Na primer, v projektu SEED v Stocktonu v ZDA, kjer je 125 prebivalcev mesta dve leti prejemalo 500 USD na mesec, so zabeležili, da:

  • Zajamčeni dohodek zmanjša nihanje dohodka ali mesečna nihanja dohodka, s katerimi se soočajo gospodinjstva, bi le 25% prejemnikov plačalo nepričakovane stroške z denarjem ali denarno protivrednostjo. V enem letu bi 52% tistih v zdravljeni skupini nepričakovane stroške plačalo z gotovino ali denarno protivrednostjo;
  • zajamčeni dohodek je upravičencem omogočil, da so našli zaposlitev za polni delovni čas - februarja 2019 je bilo 28% prejemnikov redno zaposlenih, eno leto kasneje je bilo 40% prejemnikov zaposlenih za polni delovni čas;
  • prejemniki zajamčenega dohodka so bili bolj zdravi, pokazali so manj depresije in tesnobe ter boljše počutje;
  • Zajamčeni dohodek je zmanjšal finančno pomanjkanje in ustvaril nove možnosti za samoodločbo, izbiro, postavljanje ciljev in tveganje.

SEED_Preliminarna + analiza-SEEDs + prvo + leto_končno + poročilo_posebne + strani

 

V 2018, Projekt Novi list v Kanadi so uporabili inovativne strategije: 50 brezdomcev, ki so relativno nedavno izgubili domove, je dobilo enkratno gotovinsko plačilo 7,500 CAD (približno 5,103 EUR). Udeleženci eksperimenta so lahko ta denar porabili, kot so želeli. Rezultati so bili neverjetni! Prejemniki gotovine so v povprečju za hrano in najemnine porabili 52% svojega denarja, 15% za druge izdelke, kot so zdravila in računi, 16% pa za prevoz in oblačila. Za primerjavo, poraba za alkohol, cigarete in mamila se je v povprečju zmanjšala za 39%. Po podatkih študije je projekt med letom prihranil sistem zavetja približno 8,100 CAD (približno 5,511 EUR) na osebo. Rezultati tega eksperimenta vodijo k ponovnemu premisleku o učinkovitosti obstoječega družbenega sistema.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Drug dobro znan je poskus Mincome v Kanadi, ki je potekal v sedemdesetih letih. Analizira njene rezultate, zdravstveni ekonomist Evelyn Pozabi razkrila, da se je zdravje udeležencev projekta v štirih letih bistveno izboljšalo. Zabeležili smo 8.5-odstotni upad hospitalizacij in manj obiskov družinskih zdravnikov - manj je bilo nesreč in hospitalizacij zaradi alkohola zaradi duševnega zdravja.

»Želel sem preveriti, ali ukrepanje v zvezi z revščino vpliva na zdravje ljudi in ti rezultati so res zanimivi. Zmanjšanje za 8.5% v štirih letih je precej dramatično, "priznava E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Gre torej za razbremenitev zdravstvenega sistema pred pacienti (in s tem tudi zmanjšanje stroškov zdravstvenega sistema), ki se jim je zdravstveno stanje izboljšalo zaradi rednih zajamčenih dohodkov, kar pa je spodbujalo izbiro bolj zdravega življenjskega sloga.

 

Spremembe življenjskega sloga

Stres, podhranjenost in nezdrava prehrana lahko vodijo do različnih vrst bolezni. Sodoben življenjski slog in raven dohodka v Latviji močno obremenjuje zdravstveni sistem. Leta 2019 je več kot 26% latvijskega prebivalstva padlo pod prag tveganja revščine. Pandemija Covid-19 se je leta 2020 pojavila z vsemi posledicami.

GMI v višini 109 EUR je štirikrat manjši od praga tveganja revščine. Marsikoga pripelje v slepo ulico, iz katere je nemogoče priti ven brez zunanje pomoči. Tudi Latvija je med državami, v katerih ljudje dolgo živijo v stresni situaciji, več kot četrtina prebivalstva države si ne more privoščiti zdrave hrane, da o drugih gospodinjskih stvareh niti ne govorimo.

Brezpogojni osnovni dohodek spodbuja ljudi k izboljšanju njihovega življenja. Doslej izvedeni poskusi UTD omogočajo sklepanje, da koristi znatno presegajo sredstva, vložena v socialni sistem. Ljudje plačani osnovni dohodek uporabljajo učinkoviteje, kot ga lahko zagotavlja državni sistem socialnega zavarovanja. Z uvedbo UTD ne bomo le hitreje okrevali od učinkov Covid-19, temveč se bomo lahko tudi pripravili na različne spremembe. Eden izmed njih je povezan z avtomatizacijo in robotizacijo.

 

Avtomatizacija, robotizacija in delo

Spletno mesto futurism.com vsebuje informacije o poklicih, ki jim grozi robotika in umetna inteligenca (AI), ter o državah, ki so najbolj ogrožene. Na primer, robotizaciji in umetni inteligenci grozi 99% zavarovalcev, 97% kmetijskih delavcev, 88% gradbenikov, 97% delavcev hitre prehrane, 79% voznikov in 68% poštnih delavcev - vsi lahko izgubijo službo zaradi avtomatizacije, robotike in umetne inteligence.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Vsak dan čedalje pogosteje čutimo vpliv robotike, na primer samopostrežne blagajne supermarketov. Vsi, ki uporabljamo samopostrežne blagajne, seveda ne prejmemo popusta na izdelke. Takšna avtomatizacija dela koristi samo trgovcem - ni potrebe po najemu zaposlenega, plačanem dopustu, spodbujanju zaposlenih, da bolje opravljajo svoje naloge, ne zbolijo in ne zahtevajo boljših delovnih pogojev ali višjih plač. Avtomatizirano delovno mesto ne zahteva prispevkov za socialno varnost in se lahko uporablja tudi 24 ur na dan, 7 dni v tednu - vse, kar potrebujete, je redno vzdrževanje. Roboti so postali še posebej povpraševani prav zdaj, ko je treba sprejeti previdnostne ukrepe, da se med pandemijo ne zbolijo.

Glede na spletno stran Evropske komisije bi lahko 45% -60% vseh delavcev v Evropi nadomestilo avtomatizacija pred letom 2030. Ljudje potrebujejo čas in denar za učenje novega poklica ali pridobivanje novih veščin. Latvijske izkušnje kažejo, da delodajalec najpogosteje izbere že usposobljenega delavca. Izobraževanje zaposlenih zahteva čas, kar pomeni - denar za podjetnika.

Po podatkih Latvijskega centralnega statističnega urada je bila dejanska stopnja brezposelnosti v Latviji maja letos 7.9-odstotna, kar pomeni, da je bilo mogoče najti zaposlene s potrebnimi znanji. Hkrati se moramo zavedati možnosti avtomatizacije in robotizacije, zaradi katerih bo veliko brezposelnih. Brezpogojni osnovni dohodek bi kot alternativa zagotavljal finančno varnost in tudi možnosti za prilagodljivost - pridobivanje novih znanj pri iskanju prostih delovnih mest.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Verjetno bodo mnogi trdili, da če bodo prejeli brezpogojni osnovni dohodek, ljudje ne bodo delali. Da, ljudje ne bodo delali, ampak le s slabim delodajalcem, ki plačuje neustrezno nizke plače ali ne upošteva delovne zakonodaje in morale. Po besedah ​​Jaanusa Nurmoje, koordinatorja estonske evropske državljanske pobude "Začni brezpogojni osnovni dohodek (UTD) po vsej EU", nihče ne bo več delal kot prostitutka in tak scenarij bi se lahko uresničil.

Dokazi iz pilotnih projektov kažejo, da ljudje delajo več kot pred prejemom UTD. Delo so ustavile mlade matere, ki želijo dlje vzgajati otroke, otroke, ki so zaradi pomanjkanja denarja prisiljeni v delo, namesto da bi hodili v šolo. Mladi so prenehali delati, ki se želijo v celoti predati študiju. Zaradi zgoraj navedenih razlogov zapusti približno 2-3% vseh prejemnikov osnovnega dohodka. Vprašajte se, kaj bi storili, če bi vsak mesec prejemali UTD? Ali ne bi več delal? Morda boste še naprej delali tudi pri razmeroma nizki plači, če je to vaša naloga srca, če vas cenijo na delovnem mestu, če ste z delom zadovoljni. Osnovni dohodek bo zagotovil potrebno stabilnost.

 

Uravnoteži različne odnose

UTD uravnoteži različna razmerja, saj vsakemu posamezniku omogoča enak položaj. Na primer priložnost, da slabemu delodajalcu rečete "ne" in nasilnim odnosom. Zagotavlja osnovo za razvoj notranjega trga države. Mnogi od nas bi kupili izdelek iz Latvije, če ne bi bil predrag za naše denarnice. Mnogi od nas, ki so bili prisiljeni oditi, da bi zaslužili, bi se vrnili v Latvijo. Mnogi bi ustanovili svoje malo podjetje; naučiti se česa novega itd. Mnogi bi ustanovili svoje malo podjetje; naučili se česa novega itd. Pomagali bi si, bili bi radodarni in človeški, kajti to je človeška narava. In celo vplačila davkov v državni proračun bi se povečala, ker bi bilo več denarnega toka.

Plače že dolgo stagnirajo in država to stagnacijo vzdržuje z določitvijo nizke minimalne plače. Zakaj bi plačevali več, če vam zakon dovoljuje zaposlitev za plačo v višini 500 evrov plus prispevki za socialno varnost v višini približno 170 evrov, kljub temu da plača na delovnem mestu pade pod prag tveganja revščine. Če želite preživeti, boste delali tudi za minimalno plačo. Toda življenje ni vredno človeka - biti reven delavec. Tak položaj prevladuje ne samo v Latviji. Človeštvo išče svojo pot, da ostane. Zato zdaj toliko Evropejcev govori o uvedbi brezpogojnega osnovnega dohodka po vsej EU.

Vse je medsebojno povezano. Z brezpogojnim osnovnim dohodkom bi lahko z enim strelom odstrelili več zajčkov. S plačilom UTD država koristi v zelo veliki meri, saj bodo del njenih funkcij državljani opravljali sami. Na primer, vzgoja sirot v zavodih ne bo več potrebna, saj bi bilo dovolj rejnikov, ki bi si lahko privoščili vzgojo več otrok. Ali pa drug primer, če bi imeli UTD, bi lahko kupili okolju prijazne izdelke. Lahko bi se osredotočili na delo v različnih družbah in združenjih, reševanje različnih problemov.

In ja, demokracija bi lahko zacvetela, ker bi imeli dovolj denarja za nakup časopisov in revij, razvilo bi se kakovostno novinarstvo, ker tisk ne bi bil odvisen od gospodarskih skupin in oglasov, ampak bi jih kupovali ljudje, ki živijo v Latviji.

UTD je tudi stvar nacionalne varnosti. Tisti, ki so v stiski, bolj verjetno storijo kazniva dejanja. Ljudje v revščini pogosteje sledijo ekstremističnim pozivom in populistom, so pripravljeni glasovati za denar ali nekatere obljubljene ugodnosti, izgubijo vero v državo in medije ter bolj verjamejo v različne lažne novice in teorije zarote. Za nas je pomembno, da se to ne zgodi.

 

Kratek pogled na zgodovino osnovnega dohodka

Kot omenjeno na spletnem mestu https://basicincome.org/history/, idejo o brezpogojnem osnovnem dohodku sta prvič artikulirala Thomas Spence v poznem 18. stoletju in Joseph Charlier sredi 19. stoletja. Osnovni dohodek je bil predmet začasne nacionalne razprave v Angliji okoli leta 1920 in v ZDA okoli leta 1970 (uvedba eksperimenta z osnovnim dohodkom, kot je Mincome). Okoli leta 1980 se je razprava nadaljevala v zahodni Evropi in se počasi širila, od leta 2016 pa je pridobila svetovno priljubljenost.

Andrew Yang, kandidat za ameriške predsedniške volitve leta 2020, je predlagal uvedbo osnovnega dohodka v višini 1,000 ameriških dolarjev za vsakega državljana ZDA, starejšega od 18 let, pri čemer je ekonomska služba kot predvolilna platforma. Ocenjuje se, da bi lahko plačilo takega zneska odraslim v ZDA v osmih letih povečalo gospodarstvo za 2.48 bilijona dolarjev in BDP za 12.56%.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Vendar se je pred idejo o brezpogojnem osnovnem dohodku govorilo o zajamčenem minimalnem dohodku. Menijo, da se je Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), tesni prijatelj in humanist Thomasa Morea (1478-1535), prvi zavzel za osnovni dohodek in razvil podrobno shemo, ki temelji na teoloških in pragmatičnih premislekih. Lahko ga vidimo kot pravega očeta ideje o državni shemi minimalnega dohodka in predhodnika številnih sodobnih shem državnih pomoči.

V knjižici, posvečeni županu Brugesa leta 1526 pod naslovom De Subventione Pauperum (V zvezi s pomočjo revnim) je JL Vives predlagal, naj se občinski vladi dodeli odgovornost, da vsem prebivalcem zagotovi minimalno preživnino, ne zaradi pravičnosti, temveč zaradi učinkovitejšega izvajanja moralno zahtevane dobrodelnosti.

Argumenti Vives so verjetno navdihnili voditelje flamskega mesta Ypres, saj je nekaj let kasneje uvedlo podobno shemo. Spodbujalo je razmišljanje in delovanje na drugačen način v podporo revnim. Vivesin trakt je prvi sistematičen izraz dolge tradicije družbenega mišljenja in institucionalne reforme ter kaže naklonjenost javnosti. Kljub težavam in dvomom so takratni misleci postavili javno pomoč za bistveno funkcijo vlade.

Montesquieu v svoji knjigi L'Esprit des Lois (1748) piše: "Država vsem svojim državljanom dolguje varno preživljanje, hrano, primerna oblačila in način življenja, ki ne škoduje njihovemu zdravju".

To razmišljanje je sčasoma privedlo do vzpostavitve celovitih sistemov zajamčenega minimalnega dohodka, ki jih financira država, v vse več državah, nazadnje v Italiji. dohodek državljanstva (2019) in Španiji ingreso minimo vital (2020).

 


Te informacije so bile pripravljene s podporo „Sklada aktivnih državljanov“ - programa Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino publikacije so odgovorni izvajalci projekta „Uvedba brezpogojnega osnovnega dohodka po vsej EU“ v Latviji “- Združenje„ Vecdaugavieši “; številka projekta: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Prvič objavljeno 10.07.2021 dne https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

%d blogerji, kot je ta: